Rổ chữ nhật cao

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Kích thước  ( D x R x C )
Rổ chữ nhật Cao 1 RCNC – 001

23.5 x 16.8 x 8

Rổ chữ nhật Cao 2 RCNC – 002

27.3 x 19.4 x 8.8

Rổ chữ nhật Cao 3 RCNC – 003

31 x 22 x 9.5

Rổ chữ nhật Cao 4 RCNC – 004

35 x 25.5 x 9.7

Rổ chữ nhật Cao 5 RCNC – 005

39.5 x 29.7 x 11.7

Rổ chữ nhật Cao 6 RCNC – 006

46.4 x 36.6 x 15